הודעה חשובה - בדיקות מהירות של מדא במרכז אופק

החל ביום א׳ 28/11 ועד יום ג׳ 7/12 בשעות 12:00-20:00

תפעל נקודת הבידוק המהירה של מדא במרכז אופק ( במקום בתחנת מדא גדרה).

שעות פעילות דיגום מהיר (גדרה)

 שעות פעילות דיגום מהיר (גדרה)

28/11 - 12:00 - 20:00

29/11 - 12:00 - 20:00

30/11 - 9:00 - 18:00

1/12 - 9:00 - 18:00

2/12 - 9:00 - 18:00

3/12 - 8:00 - 16:00

4/12 - 12:00 - 20:00

5/12 - 9:00 - 18:00

6/12 - 9:00 - 18:00