מחלקת הנדסה

נוהל קבלת קהל לציבור למנהל הנדסה על פי התו הסגול:

נוהל קבלת קהל לציבור למנהל הנדסה על פי התו הסגול: 
קראו עוד

פרטי יצירת קשר

 

שעות קבלת קהל 

יולי 2020 - לידיעת הציבור, משרדי המועצה סגורים לקבלת קהל עד להודעה חדשה. שירותי המועצה ינתנו באמצעות טלפונים ומיילים. פגישות יתקיימו בתאום מראש בלבד. 

יום ב': 16:30-18:30
יום ה': 08:30-12:00
יום ג': קבלת קהל עבור עורכי בקשות, בתאום מראש בלבד!

שימו לב, מענה טלפוני לא יינתן בשעות קבלת קהל.

פרטי התקשרות מינהל ההנדסה:

 

סלאבן פנוביץ - מהנדס המועצה והוועדה | 08-8595420 -  פגישות למהנדס העיר ,סלאבן פנוביץ' בתיאום מראש בלבד

עמרי סער – סגן מהנדס, מנהל מחלקת בניה ציבורית | 08-8595419 | Omri.Saar@gedera.muni.il

אלעד ביטון - סגן מהנדס, מנהל תשתיות וכבישים | 08-8595410 | Elad.Biton@gedera.muni.il

מור אידן - מזכירת מהנדס | 08-8595432| Mor.idan@gedera.muni.il

אוראל כחלון- מפקחת ועדה | 08-8595425 | Orel.Kahlon@gedera.muni.il

עמית רייך - מנהל רישוי | 08-8595406 | Amit.Reich@gedera.muni.il

שיראל חלא - בודקת תכניות להיתר | 08-8595428 | Shirel.Hala@gedera.muni.il

הילה רולניק דיין- בודקת תכניות ותצ"רים | 08-8595426 | Hila.Rolnik@gedera.muni.il

תחיה קרטה – השבחה | 08-8595427| Thiya.karta@gedera.muni.il

שי סקיטל- אדריכל הרשות | 08-8595401 | Shay.Skital@gedera.muni.il 

יפעת כוכבי ברמי - טאבו והיטלים  |08-8595423| Ifat.Cohavi-Brami@gedera.muni.il

לי אלוש – מידענית| 08-8595424 |  lee.alush@gedera.muni.il

נעמי קעטבי- חשבת אגף | 08-8595403 | Neomi.Kaatabi@gedera.muni.il

ליז משה- ארכיבאית | 08-8595420| Liz.Moshe@gedera.muni.il

סמדר קונסטנטיני- בודקת בקשות להיתרים | Smadar.Konstantino@gedera.muni.il

לינוי אבוהדנה– בודקת תוכניות להיתרים | Linoy.Abouadana@gedera.muni.il מספר- 08-8595442

אלחנן משה – מפקח לתכנון ובניה | Elhanan.Moshe@gedera.muni.il מספר- 08-8595422

הדס גמליאל – מזכירת מהנדס ורכזת נכסים | Hadas.Gamliel@gedera.muni.il מספר- 08-8595420

נגישות מבנה הנדסה 

חניה נגישה, פס מוביל מכניסה,  מערכת לליקוי ראיה, מערכת לליקוי שמיעה, שירותים נגישים, חדרים מונגשים ריהוט נגיש

חדר וועדה מונגש + מערכת שמיעה היקפית 

פרסום בדבר זכות הציבור להגיש בקשה להקצאת קרקע

בקשה להקצאת קרקע – למגן דוד אדום לישראל
פרסום בדבר זכות הציבור להגיש בקשה להקצאת קרקע - פרסום ראשון
בהתאם ל”נוהל הקצאת קרקע ומבנים” של משרד הפנים, מועצה מקומית גדרה מביאה בזאת לידיעת הציבור כדלקמן:
קראו עוד