גורמי רישוי המעורבים בתהליך הרישוי:

גורמים עירוניים:

מחלקת הנדסה בנושא: יעוד האזור והמבנה, והתאמת המבנה להיתר הבניה.
תברואן.
הפיקוח העירוני.
המחלקה הוטרינרית.

גורמים חיצונים:

ועדה מרחבית לתכנון ובניה זמורה

משרד הבריאות – בהתאם לצורך.
המשרד לאיכות הסביבה – בהתאם לצורך.
משרד העבודה – בהתאם לצורך.
משטרה – בהתאם לצורך.
שרותי הכבאות – לגבי כל העסקים.
משרד התחבורה – בהתאם לצורך.
משרד החינוך – לקייטנות ומכוני כושר.
גורמים נוספים לפי הצורך.