רשיון לניהול עסק מהו?


על פי חוק רישוי תשכ"ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי, חייב ברשיון לפתיחתו וניהולו. רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של העסק הנדון לפתיחתו וניהולו, בהתאם לתנאים ולתקנות הקיימים מכח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו. יש לקבל את הסכמת ואישור גורמים ומתן הסכמתם מותנית בביצוע דרישות והתאמת העסק המבוקש לתקנות. אי ביצוע הדרישות יגרור הוצאת סרוב למתן הרשיון ופתיחת הליכים משפטים. הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב וממושך המחייב בדיקות וביצוע דרישות רבות העולות כסף רב. לכן, לא מומלץ לעשות צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק קיים, לפני בדיקה יסודית – האם ניתן יהיה להוציא רישיון במקום המבוקש.