נוהל קבלת קהל לציבור למנהל הנדסה על פי התו הסגול:

2.7.2020

לידיעת הציבור

שירותי המועצה ינתנו באמצעות טלפונים ומיילים.

פגישות יתקיימו בתיאום מראש בלבד.

לפרטי ההתקשרות במינהל ההנדסה לחצו כאן

 

נוהל קבלת קהל לציבור למנהל הנדסה על פי התו הסגול: 

1. קבלת קהל תתקיים בתיאום פגישה מראש בלבד. 

לקביעת פגישה ניתן להתקשר בימים א', ג', ה' בין השעות 10:00-12:00. (מענה טלפוני לנושאים אחרים יינתן בכל שעות העבודה). 

לטלפונים: 08-8595432 /08-8595443 או לשלוח מייל דרך אתר הוועדה: https://gedera.bartech-net.co.il/- אנשי קשר – לפקיד עמו רוצים לתאם. 

2. במייל או בטלפון יש לציין את מהות הפגישה מס' בקשה להיתר/ מס' תיק בניין וכו', ע"מ שעובדי הוועדה יוכלו להיערך לפגישה.

3. לפגישה יגיע אדם אחד למעט מי שנזקק לסיוע בשל מצב בריאותי.

4. כל מי שנכנס לוועדה יעבור מדידת חום, יקפיד על לבישת מסכה וימלא תצהיר בריאות בהתאם להנחיות התו הסגול. 

5. בחלל הציבורי לא תתאפשר המתנה של יותר מ-3 אנשים ביחד, במרחק של 2 מ' האחד מהשני. שאר האנשים יאלצו להמתין מחוץ למשרדי הועדה. 

6. תחולה החל מיום 9 יוני 2020.