תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2022
06/02/2022
2.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2022
06/02/2022
3.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
06/02/2022
4.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022
06/02/2022
5.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
18/11/2021
6.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
18/11/2021
7.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2021
18/11/2021
8.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2021
18/11/2021
9.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
17/12/2020
10.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2020
26/11/2020
11.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2020
26/11/2020
12.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
26/11/2020
13.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בעמותות ספורט
11/12/2019
14.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/12/2019
15.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
11/12/2019
16.
בקשה לתמיכה, פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה לשנת 2019
12/07/2018
17.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/07/2018
18.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בעמותות ספורט
11/07/2018
19.
הקצבות לעמותות לשנת 2017