תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
18/11/2021
2.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
18/11/2021
3.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2021
18/11/2021
4.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2021
18/11/2021
5.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
17/12/2020
6.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2020
26/11/2020
7.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2020
26/11/2020
8.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
26/11/2020
9.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בעמותות ספורט
11/12/2019
10.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/12/2019
11.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
11/12/2019
12.
בקשה לתמיכה, פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה לשנת 2019
12/07/2018
13.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/07/2018
14.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בעמותות ספורט
11/07/2018
15.
הקצבות לעמותות לשנת 2017