פרוטוקולים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 473
10/11/2021
2.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 472 מיום חמישי 22/7/2021
22/07/2021
3.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 471 מיום חמישי 3.6.2021
15/06/2021
4.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 470 מיום רביעי 19/5/2021
19/05/2021
5.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 469 מיום רביעי 17/3/2021
17/03/2021
6.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468 מיום חמישי 24/12/2020
03/01/2021
7.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 468 מיום חמישי 24/12/2020 חלק ב
24/12/2020
8.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 467 מיום רביעי 9/12/2020
09/12/2020
9.
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 466 מיום רביעי 04/11/2020
04/11/2020
10.
ישיבת מועצה מן המניין מספר 465 מיום רביעי 2.9.20
02/09/2020
11.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 464 מיום רביעי 03/06/2020
29/06/2020
12.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 463 מיום רביעי 26/02/2020
29/06/2020
13.
ישיבת מועצה מן המניין מס 462 מיום חמישי 09/01/2020
18/02/2020
14.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 461 מיום רביעי 25/12/2019
12/01/2020
15.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 460 מיום רביעי 13/11/2019
23/12/2019
16.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 459 מיום שני 28/10/2019
11/11/2019
17.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 457 מיום חמישי 11/07/2019
23/10/2019
18.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 458 מיום ראשון 15/09/2019
22/10/2019
19.
ישיבת מועצה מן המניין מס 386 מיום שלישי 24/11/2013
11/07/2019
20.
ישיבת מועצה מן המניין מס 455 מיום שלישי 21/05/2019
08/07/2019
21.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 456 מיום ראשון 30.06.2019
04/07/2019
22.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 454 מיום ראשון 05/05/2019
16/05/2019
23.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 453 מיום חמישי 04/04/2019
16/05/2019
24.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 451 מיום שני 18/03/2019
01/04/2019
25.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 452 מיום ראשון 24/03/2019
01/04/2019
26.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 450 מיום שלישי 26/02/2019
27/03/2019
27.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 449 מיום ראשון 27/01/2019
27/02/2019
28.
ישיבת מועצה חגיגית ראשונה מס' 448 מיום רביעי 28/11/2018
23/12/2018
29.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 445 מיום ראשון
25/11/2018
30.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 447 מיום ראשון 07/10/2018
06/11/2018
31.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 446 מיום ראשון 26/08/2018
11/10/2018
32.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 443 מיום ראשון 01/07/2018
11/10/2018
33.
פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המנין מס' 444 מיום שני 16/07/2018
11/10/2018
34.
ישיבת מועצה מן המניין מספר 441 מיום ראשון 10/06/2018
10/06/2018
35.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 442 מיום רביעי 30/05/2018
30/05/2018
36.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 440 מיום ראשון 22/04/2018
22/04/2018
37.
ישיבת מועצה מן המנין מס 439 מיום ראשון 15/04/2018
15/04/2018
38.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 438 מיום ראשון 15/04/2018
15/04/2018
39.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 437 מיום ראשון 11/03/2018
11/03/2018
40.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 436 מיום ראשון 04/03/2018
04/03/2018
41.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 434 מיום ראשון 21/01/2018
15/02/2018
42.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 435 מיום ראשון 11/02/2018
11/02/2018
43.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 433 מיום ראשון 14/01/2018
14/01/2018
44.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 432 מיום שלישי 05/12/2017
05/12/2017
45.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 431 מיום שלישי 28/11/2017
28/11/2017
46.
המשך ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 431 מיום שלישי 28/11/2017
27/11/2017
47.
ישיבת מועצה מספר 430 שלא מן המניין מיום שני 25/09/2017
25/09/2017
48.
ישיבת מועצה מספר 429 מתאריך ה 11.9.2017
11/09/2017
49.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 428 מיום שני 21/08/2017
21/08/2017
50.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 427 מיום שני 17.07.2017
18/07/2017
51.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 426 מיום שני 17/07/2017
17/07/2017
52.
ישיבת מועצת גדרה מספר 425 מתאריך ה 12.6.2017
12/06/2017
53.
ישיבת מועצת גדרה מספר 424 מתאריך ה 29.5.2017
29/05/2017
54.
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס 423 מתאריך ה 4.4.2017
04/04/2017
55.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 422 מיום שני 20/03/2017
20/03/2017
56.
פרוטוקול 421 מיום 27.2.17.
27/02/2017
57.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 420 מיום שני 30/01/2017
30/01/2017
58.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 419 מיום 20/12/2016
20/12/2016
59.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 418 מיום 19/12/2016
19/12/2016
60.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 417 מיום 29/11/2016
29/11/2016
61.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 417 מיום 29/11/2016 המשך פרוטוקול מוקלט בלבד
29/11/2016
62.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 416 מיום 27/09/2016
27/09/2016
63.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 415 מיום 04/08/2016
04/08/2016
64.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 414 מיום 30/06/2016
30/06/2016
65.
פרוטוקול מישיבת המועצה מס 413.מתאירך ה 20.6.2016
20/06/2016
66.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 412 מיום 19/05/2016
19/05/2016
67.
פרוטוקול 411 מיום 31.3.16
31/03/2016
68.
פרוטוקול 410 מיום 24.2.16
24/02/2016
69.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 409 מיום 31/01/2016
31/01/2016
70.
פרוטוקול 408 מיום 28.12.15.
28/12/2015
71.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 407 מיום 10/12/2015
10/12/2015
72.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 406 מיום 29/10/2015
29/10/2015
73.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 405 מיום 30/08/2015
30/08/2015
74.
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס' 404 מיום ראשון 30/07/2015
30/07/2015
75.
פרוטוקול 402 מיום 26.6.15
26/06/2015
76.
פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס' 403 מיום ראשון 26/06/2015
26/06/2015
77.
פרוטוקול 401 מיום 25.5.15
25/05/2015
78.
פרוטוקול 400 מיום 21.5.15
21/05/2015
79.
פרוטוקול 399 מיום 25.3.15
25/03/2015
80.
פרוטוקול 398 מיום 3.3.15
03/03/2015
81.
פרוטוקול 397 מיום 24.2.15
24/02/2015
82.
פרוטוקול 396 מיום 14.12.14
14/12/2014
83.
פרוטוקול 395 מיום 29.10.15
29/10/2014
84.
פרוטוקול 394 מיום 10.9.14
10/09/2014
85.
פרוטוקול מספר 389 מיום 26.2.14
26/02/2014
86.
פרוטוקול מספר 387 לא מן המניין מיום 28.11.13
28/11/2013
87.
ישיבת מועצה לא מן המנין מספר 387 מיום 28.11.13
28/11/2013
88.
ישיבת מועצה חגיגית ראשונה מן המנין מס' 386 מיום 24/11/13
24/11/2013
89.
פרוטוקול מספר 385 מיום 15.8.13
16/08/2013
90.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מספר 384 מיום 15.8.13
15/08/2013
91.
פרוטוקול מספר 383 מיום 3.6.13
03/06/2013
92.
פרוטוקול מספר 382 מיום 20.1.13
20/03/2013
93.
פרוטוקול מספר 381 מיום 18.3.13
18/03/2013
94.
פרוטוקול מספר 380 מיום 16.1.13
16/01/2013
95.
פרוטוקול מספר 379 מיום 24.12.12
24/12/2012
96.
פרוטוקול מספר 378 מיום 28.10.12
28/10/2012
97.
פרוטוקול מספר 377 מיום 19.7.12
19/07/2012
98.
פרוטוקול מספר 376 מיום 3.5.12
03/05/2012
99.
פרוטוקול מספר 375 מיום 26.3.12
26/03/2012
100.
ישיבת מועצה מן המנין מס 374 מתאריך 25/01/2012
25/01/2012
101.
ישיבת מועצה מן המנין מס 373 מתאריך 12/1/2012
12/01/2012
102.
פרוטוקול מספר 371 מיום 24.11.11
24/11/2011
103.
פרוטוקול מספר 370 מיום 27.9.11
27/09/2011
104.
ישיבת מועצה מן המנין מס 369 מתאריך 2/8/2011
02/08/2011
105.
ישיבת מועצה מן המנין מס 368 מתאריך 1/6/2011
01/06/2011
106.
ישיבת מועצה מן המנין מס 364 מתאריך 19/1/2011
19/01/2011
107.
ישיבת מועצה מן המנין מס 363 מתאריך 21/12/2010
21/12/2010
108.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 362 מתאריך 29/11/2010
29/11/2010
109.
ישיבת מועצה מן המנין מס 361 מתאריך 04/11/2010
04/11/2010
110.
ישיבת מועצה מן המנין מס 360 מתאריך 15/09/2010
15/09/2010
111.
ישיבת מועצה מן המנין מס 359 מתאריך 10/08/2010
10/08/2010
112.
ישיבת מועצה מן המנין מס 358 מתאריך 22/07/2010
22/07/2010
113.
ישיבת מועצה מן המנין מס 357 מתאריך 23/06/2010
23/06/2010
114.
ישיבת מועצה מן המנין מס 356 מתאריך 31/05/2010
31/05/2010
115.
ישיבת מועצה מן המנין מס 355 מתאריך 21/04/2010
21/04/2010
116.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 354 מתאריך 16/03/2010
16/03/2010
117.
ישיבת מועצה מן המנין מס 353 מתאריך 22/12/2010
22/02/2010
118.
ישיבת מועצה מן המנין מס 352 מתאריך 30/12/2009
30/12/2009
119.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 351 מתאריך 03/12/2009
03/12/2009
120.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 350 מתאריך 30/11/2009
30/11/2009
121.
ישיבת מועצה מן המנין מס 349 מתאריך 22/11/2009
22/11/2009
122.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 348 מתאריך 30/08/2009
30/08/2009
123.
ישיבת מועצה מן המנין מס 347 מתאריך 06/08/2009
06/08/2009
124.
ישיבת מועצה מן המנין מס 346 מתאריך 10/06/2009
10/06/2009
125.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 345 מתאריך 06/05/2009
06/05/2009
126.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 344 מתאריך 25/03/2009
25/03/2009
127.
ישיבת מועצה מן המנין מס 343 מתאריך 18/03/2009
18/03/2009
128.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 342 מתאריך 18/02/2009
18/02/2009
129.
ישיבת מועצה מן המנין מס 341 מתאריך 21/01/2009
21/01/2009
130.
ישיבת מועצה מן המנין מס 339 מתאריך 31/12/2008
31/12/2008
131.
ישיבת מועצה מן המנין מס 338 מתאריך 10/12/2008
10/12/2008
132.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 337 מתאריך 04/09/2008
04/09/2008
133.
ישיבת מועצה מן המנין מס 336 מתאריך 14/08/2008
14/08/2008
134.
ישיבת מועצה מן המנין מס 335 מתאריך 23/07/08
23/07/2008
135.
ישיבת מועצה מן המנין מס 334 מתאריך 22/06/08
22/06/2008
136.
ישיבת מועצה מן המנין מס 333 מתאריך 16/04/08
16/04/2008
137.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 332 מתאריך 07/04/08
07/04/2008
138.
ישיבת מועצה מן המנין מס 330 מתאריך 14/11/07
15/11/2007
139.
ישיבת מועצה שלא מן המנין מס 329 מתאריך 14/11/07
14/11/2007
140.
ישיבת מועצה מן המנין מס 328 מתאריך 19/08/07
19/08/2007
141.
ישיבת מועצה מן המנין מס 327 מתאריך 26/06/07
26/06/2007
142.
ישיבת מועצה מן המנין מס 331 מתאריך 30/01/00
30/01/2007
143.
ישיבת מועצה מן המנין מס 321 מתאריך 31/10/06
31/10/2006
144.
ישיבת מועצה מן המנין מס 320 מתאריך 10/08/06
10/08/2006
145.
ישיבת מועצה לא מן המנין מס 319 מתאריך 28/06/06
28/06/2006
146.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 318 מתאריך 26/06/2006
26/06/2006
147.
ישיבת המועצה לא מן המניין מס' 317 מתאריך 18/06/2006
18/06/2006
148.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 315 מתאריך 30/05/2006
30/05/2006
149.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 310 מתאריך 25/12/05
25/12/2005
150.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 309 מתאריך 17/11/05
17/11/2005
151.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 308 מתאריך 11/08/05
11/08/2005
152.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 307 מתאריך 30/06/05
30/06/2005
153.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 306 מתאריך 01/06/05
01/06/2005
154.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 305 מתאריך 14/04/05
14/04/2005
155.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 305א מתאריך 12/04/05
12/04/2005
156.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 304 מתאריך 20/02/05
20/02/2005
157.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 303 מתאריך 02/02/05
02/02/2005
158.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 302 מתאריך 26/01/05
26/01/2005
159.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 300 מתאריך 10/11/04
10/11/2004
160.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 297 מתאריך 14/07/04
14/07/2004
161.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 297 מתאריך 14/07/04
14/07/2004
162.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 296 מתאריך 16/06/04
19/06/2004
163.
ישיבת המועצה מן המניין מס' 295 מתאריך 17/05/04
17/05/2004
164.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 294 מתאריך 24/03/04
24/03/2004
165.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 292 מתאריך 25/02/04
25/02/2004
166.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 293 מתאריך 19/02/04
19/02/2004
167.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 291 מתאריך 11/02/04
11/02/2004
168.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 290 מתאריך 28/01/04
28/01/2004
169.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 289 מתאריך 22/01/04
22/01/2004
170.
ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 288 מתאריך 31/12/03
12/01/2003
171.
פרוטוקול 396 מיום 14.12.14
172.
ישיבת מועצה מן המניין מס' 439 מיום ראשון 15/04/2018
173.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 438 מיום ראשון 15/04/2018
174.
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 440 מיום ראשון 22/04/2018