ארנונה - חובות וזכויות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עלון ארנונה לשנת 2019
09/02/2020
2.
עלון ארנונה לשנת 2018
05/02/2018
3.
ידיעון לתושב לשנת 2017
4.
ידיעון לתושב לשנת 2015
5.
ידיעון לתושב לשנת 2014
6.
ידיעון לתושב לשנת 2011