דו"חות כספיים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תמצית דוחות כספיים לשנת 2019
07/01/2021
2.
תמצית דוחות כספיים לשנת 2018
22/09/2019
3.
תמצית דוחות כספיים לשנת 2017
12/11/2018
4.
תמצית דוחות כספיים לשנת 2016
01/01/2016
5.
תמצית דו"חות כספיים לשנת 2015
6.
תמצית דו"חות כספיים לשנת 2014
7.
תמצית דו"חות כספיים לשנת 2013
8.
תמצית דו״חות כספיים לשנת 2012
9.
תמצית דו״חות כספיים לשנת 2011
10.
תמצית דו״חות כספיים לשנת 2010