מועצה מקומית גדרה

תקציב המועצה לשנת 2022

28/12/2021
תקציב המועצה לשנת 2022
אושר תקציב המועצה לשנת 2022!

במליאת המועצה שהתקיימה השבוע אושר תקציב המועצה בסך כולל של מעל 180 מליון ש״ח ותקציב נוסף של פיתוח על סך של כ- 112 מליון ש״ח. תקציב אשר נבנה ביסודיות ובמקצועיות תוך מתן מענה למגוון תחומים וראיית כלל האוכלוסייה.